Exlibris para Paco Calles, Caligrafía de Ricardo Rousselot.

Impreso en papel de 360 g con cliché de fotopolímero.

exlibris letterpress 5

exlibris letterpress 4 exlibris 3

exlibris letterpress 2